Teruggave formulier agrarische sector 2021                    

Gebruikers en eigenaren van een agrarisch WOZ – object komen in aanmerking voor teruggave van hun inleg in het ondernemersfonds voor het belastingjaar 2020.

Uiterlijk voor 1 augustus 2021 dient een verzoek tot teruggave te worden ingediend. Aanvragen na deze datum worden niet meer in behandeling genomen.

Het doel van het fonds is het verbinden van alle ondernemers en inwoners van de gemeente Heerde. Het is dus geen verplichting om teruggave aan te vragen. Indien u wenst te participeren in het fonds kan dat. Dit kan door een aanvraag in te dienen, door contact op te nemen met een ondernemersvereniging in uw woonplaats of het fondsbestuur.

Indien u toch gebruik wenst te maken van de teruggave regeling is het niet langer mogelijk om aanvragen in te dienen en om mee te praten over bestedingen van het fonds.

De volgende ozb-categorieën komen voor teruggave in aanmerking:

 • Melkveebedrijf met woongedeelte
 • Gemengd bedrijf met woongedeelte
 • Melkveebedrijf
 • Veehouderij runderen
 • Stoeterij/ manege/ fokkerij woning
 • Overig agrarisch met woongedeelte
 • Tuinbouwbedrijf
 • Vrijstaande woning met agrarische bestemming
 • Overige woning met agrarische bestemming
 • KI-station
 • Veehouderij pluimvee
 • Stoeterij/ manege/ fokkerij
 • Loonwerkbedrijf met woongedeelte
 • 2 onder 1 kap woning met agrarische bestemming
 • Tuinbouwbedrijf met woongedeelte
 • Overig agrarisch
 • Loonwerkbedrijf
 • Gemengd bedrijf
 • Akkerbouwbedrijf met woongedeelte
 • Boomkwekerijbedrijf met woongedeelte
 • Bosbouwbedrijf
 • Veehouderij varkens

U kunt online via de site van de gemeente Heerde uw eigen taxatieverslag inzien onder welke branche uw object valt en of u dus in aanmerking komt voor teruggave. Door op onderstaande link te klikken kunt u inloggen om uw aanslag en taxatieverslag in te zien en onder objectgegevens treft u uw objectgegevens aan.

https://www.heerde.nl/Inwoners/Belastingen_en_WOZ/Aanslag_inzien

De teruggave kan aangevraagd worden middels onderstaand formulier. Het fonds controleert de aanvragen en stort – na goedkeuring – het bedrag aan de aanvrager terug. Het fonds heeft geen gegevens van de betalers en dus ook geen gegevens van de ondernemers die in aanmerking komen voor teruggave. Via het teruggave formulier kunnen de ondernemers de benodigde gegevens invullen, waarnaar dit gecontroleerd wordt bij de gemeente.

Het uitbetalen van de goedgekeurde aanvraag voor teruggave kan tot twee maand na de aanvraag plaatsvinden.

Het fonds gaat alleen over tot teruggave indien de aanvrager geen bezwaar meer heeft lopen bij de gemeente die van invloed kan zijn op de gestelde vastgoedwaarde. Indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de vastgestelde waarde van uw pand wacht het fonds de beslissing van de gemeente af alvorens zij tot betaling overgaat.

Om zelf te kunnen uitrekenen wat u via de WOZ niet woningen aan het Ondernemersfonds Gemeente Heerde bij draagt is deze voorbeeldberekening toegevoegd.

Voor eventuele vragen kunt u een mail sturen naar: secretaris@ofgh.nl

Teruggave regeling 2021 voor agrarische ondernemers

Alle velden met een * zijn verplicht

  Is er een bezwaarschrift tegen de hoogte van de WOZ-waarde ingediend? *

  Zo ja, dan nemen wij telefonisch contact met u op.

  Gaat u er mee akkoord dat het OFGH informatie opvraagt bij de Gemeente Heerde? *

  Teruggave* Uitrekenen teruggave: OZB bedraagt € 70 per € 100.000 over uw WOZ-waarde, niet woningen.
  Zie uitleg op het teruggave formulier.

  © Auteursrecht - Ondernemersfonds gemeente Heerde