Het bestuur is samengesteld uit ondernemers en vertegenwoordigers uit verschillende kernen en sectoren in de gemeente Heerde. Hiermee is het bestuur een brede vertegenwoordiging van alle trekkingsgerechtigden. Bestuurders handelen autonoom en zonder last of ruggenspraak. Maandelijks komt het bestuur samen.

Het bestuur van het Ondernemersfonds bestaat uit minimaal drie leden afkomstig uit verschillende kernen:

Bestuur:

Voorzitter:
Roelof Speckmann
voorzitter@ofgh.nl

Secretaris:
Patrick Rosmolen
secretaris@ofgh.nl

Penningmeester:
Gerhard den Boon
penningmeester@ofgh.nl

Bestuursleden Algemeen:

Peter Bregman

Gerlinda van Eijk

Wouter Jan Boschman

Taken van het bestuur zijn o.a.:

  • Evenwichtige budgetverdeling
  • Financieel overzicht einde van het jaar
  • Planvorming ondernemers op gang brengen
  • Koppelen schaalvoordeel mogelijkheden
  • Beoordelen van aanvragen, bezoeken wanneer aanvraag gerealiseerd wordt
  • PR & Communicatie
  • Transparante verantwoording richting ondernemers en gemeente

Rooster van aftreden bestuur Ondernemers Fonds Gemeente Heerde

Bestuursleden 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Patrick Rosmolen x x x x
Francisca Zantingh x x x
Gerhard den Boon x x x
Roelof Speckmann x x
Peter Bregeman x x x
Wouter Jan Boschman x x x
© Auteursrecht - Ondernemersfonds gemeente Heerde