Het bestuur is samengesteld uit ondernemers en vertegenwoordigers uit verschillende kernen en sectoren in de gemeente Heerde. Hiermee is het bestuur een brede vertegenwoordiging van alle trekkingsgerechtigden. Bestuurders handelen autonoom en zonder last of ruggenspraak. Maandelijks komt het bestuur samen.

Het bestuur van het Ondernemersfonds bestaat uit minimaal drie leden afkomstig uit verschillende kernen:

Bestuur:

Bestuursleden Algemeen:

  • Peter Bregman
  • Marco de Vries
  • Wouter Jan Boschman

Taken van het bestuur zijn o.a.:

  • Evenwichtige budgetverdeling
  • Financieel overzicht einde van het jaar
  • Planvorming ondernemers op gang brengen
  • Koppelen schaalvoordeel mogelijkheden
  • Beoordelen van aanvragen, bezoeken wanneer aanvraag gerealiseerd wordt
  • PR & Communicatie
  • Transparante verantwoording richting ondernemers en gemeente
© Auteursrecht - Ondernemersfonds gemeente Heerde