Sinds 1 januari 2019 heeft de gemeente Heerde een Ondernemersfonds. Het Ondernemersfonds Gemeente Heerde is een stichting met een bestuur. Het fonds wordt gefinancierd uit de algemene middelen van de gemeente. De algemene middelen worden verruimd met een extra opbrengst van de ozb voor niet-woningen van € 70 per €100.000 WOZ-waarde. De eigenaar (50%) en gebruiker (50%) van het pand dragen deze verhoging gezamenlijk.

De gemeente keert de opbrengst als subsidie uit aan de Stichting Ondernemersfonds Gemeente Heerde. Deze stichting heeft een onafhankelijk bestuur dat ten dienste staat van het georganiseerde ondernemerschap in onze gemeente.

Ondernemer

Een ondernemer is voor het Ondernemersfonds iemand die OZB niet-woning (als gebruiker en/of eigenaar) betaalt conform de wettelijke regels. Ondernemers zijn o.a. vertegenwoordigers uit het MKB, cultuurinstellingen, kennisinstellingen, zorginstellingen, bosperceeleigenaren, agrarische bedrijven en recreatiebedrijven.

© Auteursrecht - Ondernemersfonds gemeente Heerde