De individuele bijdrage aan het fonds is gerelateerd aan de vastgoed waarde van het pand dat eigendom is en/of gebruikt wordt door de ondernemer. Voor gemeente Heerde is die bijdrage vastgelegd op 70 euro per € 100.000,- ozb-waarde. Het fondsomvang voor 2021 wordt geschat op circa € 276.000,-. Voor de verdeling hiervan per regio en sector ontstaan de onderstaande voorlopige budgetten voor 2021.

Dorpen Middenstand Bedrijventerrein Recreatie Agrarisch non profit Overig Algemeen Marketing* Totaal
Heerde € 36.000 € 15.000 € 3.000 € 9.000 € 25.000 € 1.000 € 89.000
Wapenveld € 6.500 € 10.000 € – € 4.000 € 14.000 € 34.500
Veessen / Vorchten € 500 € 500 € 500 € 4.000 € 2.000 € 7.500
Overall kernen € 43.000 € 25.500 € 3.500 € 17.000 € 41.000 € 1.000 € 95.000 € 50.000 € 276.000

* De verhoging van Marketing betreft een structurele bijdrage aan Visit Heerde, zoals vastgelegd in afspraken met het bestuur i.o. op 7 november  2018

© Auteursrecht - Ondernemersfonds gemeente Heerde