De individuele bijdrage aan het fonds is gerelateerd aan de vastgoed waarde van het pand dat eigendom is en/of gebruikt wordt door de ondernemer. Voor gemeente Heerde is die bijdrage vastgelegd op 70 euro per € 100.000,- ozb-waarde. Het fondsomvang voor 2022 wordt geschat op circa € 307.000,-. Voor de verdeling hiervan per regio en sector ontstaan de onderstaande voorlopige budgetten voor 2022.

Budget OFGH per trekingsgebied 2022
Dorpen Middenstand Bedrijventerrein Recreatie Agrarisch non profit Overig Marketing Totaal
Heerde  €        36.000  €              15.000  €      3.000  €          9.000  €       25.000  €          1.000  €       89.000
 Wapenveld  €          6.500  €              10.000  €            –  €          4.000  €       14.000  €       34.500
Veessen / Vorchten  €             500  €                   500  €         500  €          4.000  €         2.000  €         7.500
Overall kernen  €        43.000  €              25.500  €      3.500  €        17.000  €       41.000  €          1.000  €        50.000  €     181.000
NB Het toegekende budget voor 2022 bedraagt € 180.000.
De reserve is opgebouwd uit niet uitgekeerde aanvragen uit 2019, 2020 en 2021 en bedraagt € 126.000
© Auteursrecht - Ondernemersfonds gemeente Heerde