De individuele bijdrage aan het fonds is gerelateerd aan de vastgoed waarde van het pand dat eigendom is en/of gebruikt wordt door de ondernemer. Voor gemeente Heerde is die bijdrage vastgelegd op 70 euro per € 100.000,- ozb-waarde. Het fondsomvang voor 2020 wordt geschat op circa € 235.000,-. Voor de verdeling hiervan per regio en sector ontstaan de onderstaande budgetten voor 2020

Dorpen Middenstand Bedrijventerrein Horeca & recreatie Agrarisch non profit Overig Algemeen Marketing Totaal
Heerde € 28.000 € 16.000 € 6.000 € 11.000 € 31.000 € 1.500 € 93.500
Wapenveld € 6.000 € 12.000 € 4.000 € 4.000 € 14.000 € 40.000
Veessen / Vorchten € 1.000 € 500 € 500 € 5.000 € 3.000 € 10.000
Overall kernen € 35.000 € 28.500 € 10.500 € 20.000 € 48.000 € 1.500 € 77.000 € 15.000 € 235.500
© Auteursrecht - Ondernemersfonds gemeente Heerde