Budgetten

De individuele bijdrage aan het fonds is gerelateerd aan de vastgoedwaarde van het pand dat eigendom is en/of gebruikt wordt door de ondernemer. Voor gemeente Heerde is die bijdrage vastgelegd op 70 euro per € 100.000,- ozb-waarde. Het fondsomvang voor 2019 wordt geschat op circa € 180.000,-. Voor de verdeling hiervan per regio en sector ontstaan de onderstaande budgetten voor 2019

Middenstand Bedrijventerrein Horeca recreatie Agrarisch non profit Overig Algemeen Marketing Totaal
Heerde  € 28.000  € 16.000  € 6.000  € 11.000  € 31.000 € 1.500  € 93.500
Wapenveld  € 6.000  € 12.000  € 4.000  € 4.000  € 14.000  € 40.000
Veessen/Vorchten  € 1.000  € 500  € 500  € 5.000  € 3.000  € 10.000
Overall kernen  € 35.000  € 28.500  € 10.500  € 20.000  € 48.000  € 1.500  € 15.000  € 15.000  € 173.500

 

Copyright © 2019 Ondernemersfonds gemeente Heerde.