Aanvraag bijdrage Ondernemersfonds gemeente Heerde (OFGH)

Om ingekomen aanvragen voor het Ondernemersfonds te toetsen op wenselijkheid en realiseerbaarheid wordt onderstaand aanvraagformulier gehanteerd. Lees voor het invullen de voorwaarden goed door en teken deze dan voor gezien.

Het volledig ingevulde formulier kan gemaild of gestuurd worden naar het Ondernemersfonds Gemeente Heerde

Ondernemersfonds Gemeente Heerde

Hogestraat 2
8191 LL Wapenveld
secretaris@ofgh.nl

Subsidievoorwaarden

Algemeen

 • Een ondernemer is voor het Ondernemersfonds Gemeente Heerde iemand die OZB niet-woning (als gebruiker en/of eigenaar) betaalt conform de wettelijke regels.
 • Alle betalers aan het Ondernemersfonds Gemeente Heerde mogen in een collectief van minimaal 3 betalers een aanvraag indienen of vanuit één van de volgende (ondernemers) verenigingen in de gemeente Heerde: BCH, HOK, OVH, OVW, WZH.
 • Individuele aanvragen worden niet gehonoreerd.
 • Ondernemers kunnen bij het fonds aanvragen indienen voor zowel (mede) door hen zelf uit te voeren projecten als voor projecten uit te voeren door derden.
 • Het bestedingsdoel dient niet door de gemeente als overheid te worden
 • Het bestedingsdoel/de activiteit ligt in de toekomst.
 • De activiteit betreft geen reguliere gemeentelijke taak, maar kan wel een aanvulling daarop zijn.
 • De activiteit conflicteert niet met andere activiteiten in het trekkingsgebied/de gemeente.
 • Er is nog voldoende budget voor het betreffende trekkingsgebied beschikbaar.
 • Er zijn de volgende regionale sectoren in de Gemeente Heerde: Heerde, Wapenveld, Veessen/Vorchten
 • Er zijn de volgende sectoren binnen de regionale gebieden in de Gemeente Heerde: Middenstand, Industrie, Horeca/Recreatie, Agrarisch, Non-Profit (zorg, onderwijs en verenigingen), Marketing Gemeente Heerde

Aanvragen

 • Alle aanvragen kunnen met bijlagen worden ingediend via het aanvraagformulier, dat te downloaden is van de website ofgh.nl . Bij voorkeur per E-mail, maar via de post is ook mogelijk. Alleen de aanvragen die volledig zijn ingevuld, kunnen worden behandeld.
 • De aanvraag dient te worden onderbouwd met een begroting en zo mogelijk
 • Het Ondernemersfonds heeft geen gegevens van de betalers OZB-niet woning. Er kan bij een aanvraag gevraagd worden om een kopie van de meest recente WOZ-aanslag.
 • Een aanvraag kan geheel of gedeeltelijk worden gehonoreerd, dat ter beoordeling van het bestuur van het Ondernemersfonds Gemeente Heerde. De beoordelaar heeft ook het recht om aanvragen af te wijzen. Er kan geen bezwaar worden ingediend tegenover het genomen besluit.
 • Om er zeker van te zijn dat aanvragen op tijd beoordeeld kunnen worden, wordt aangeraden de aanvraag minimaal drie maanden voorafgaand aan de activiteit toe te sturen.

Communicatie

 • Naamsvermelding en gebruik van het logo van het Ondernemersfonds in de communicatie in bijvoorbeeld krantenartikel, social media, op de website is een vereiste voor het verkrijgen van de subsidie. De uiting moet vergezeld worden van de tekst “Mede mogelijk gemaakt door het Ondernemersfonds Gemeente Heerde”.
 • Het logo van het Ondernemersfonds is te downloaden onder het kopje aanvragen: ofgh.nl/logos.
 • Het Ondernemersfonds Gemeente Heerde ontvangt een uitnodiging op het moment dat de aanvraag is gerealiseerd/het evenement plaatsvindt.
 • Het Ondernemersfonds Gemeente Heerde beschikt over eigen spandoeken, beachflags (geschikt voor binnen en buiten) en roll-up banners (geschikt voor binnen) welke geleend mogen worden.

Uitbetaling

Uitsluitend op basis van nota’s t.n.v. Ondernemersfonds Gemeente Heerde wordt uitbetaald. De (originele) nota’s met BTW voor gehonoreerde aanvragen kunnen gericht worden aan:

Ondernemersfonds Gemeente Heerde

t.a.v. Penningmeester
Veldkampseweg 3 a
8181 LN  Heerde

email:  penningmeester@ofgh.nl

 • Op de nota staat verder genoemd:
  • De geleverde dienst
  • De datum
  • BTW- en Kamer van Koophandel nummer van de leverancier.
 • Voorschieten van gelden door een ondernemersvereniging mag.
 • De nota’s mogen bij voorkeur per mail worden aangeleverd.
 • De nota’s zijn rechtstreekse nota’s van de leverancier(s).
 • De uitbetaling volgt binnen een maand na het ontvangen van de correcte nota.

Door het indienen van een aanvraag verklaart u van de inhoud van de subsidievoorwaarden te hebben kennisgenomen en akkoord te gaan.

© Auteursrecht - Ondernemersfonds gemeente Heerde