Aanvraag indienen

Aanvragen kunnen uitsluitend door een trekkingsgerechtigde (dat wil zeggen een betaler van de OZB-bijdrage aan het Ondernemersfonds) in de gemeente Heerde worden ingediend. De aanvraag dient onderbouwd te worden met een gespecificeerde begroting en/of offerte en worden gestuurd naar het Ondernemersfonds.

Een aanvraag moet worden ingediend met het aanvraagformulier op de website van het Ondernemersfonds gemeente Heerde. Indien de aanvraag correct is ingediend, ontvangt de aanvrager per e-mail een bevestiging. Wilt u een aanvraag indienen? Klik op de knop hieronder om het aanvraagformulier te downloaden:

Aanvraagformulier

U kunt als ondernemer op de volgende wijze een beroep op het fonds doen:

 • Ontwikkel in samenspraak met collega-ondernemers een plan
 • Download het aanvraagformulier en vul volledig in
 • Het ingevulde formulier e-mailt u naar het secretariaat van het Ondernemersfonds Heerde
 • Het bestuur van het ondernemersfonds beslist over de aanvraag
 • De uitkomst wordt teruggekoppeld.

Algemeen

Het Ondernemersfonds Gemeente Heerde draagt geen verantwoordelijkheid voor en heeft geen inhoudelijke betrokkenheid bij de projecten. De planvorming en het inhoudelijk debat over de bestedingen worden volledig door de ondernemers zelf gevoerd. Het fonds velt geen inhoudelijk oordeel over de plannen maar kan eventueel wel advies geven, bijvoorbeeld dat elders in de gemeente vergelijkbare plannen bestaan en door samenwerking wellicht een kostenvoordeel te behalen valt.

Om meer bekendheid voor de mogelijkheden van Ondernemersfonds Gemeente Heerde te genereren, verzoeken wij de aanvrager om het logo van het fonds te plaatsen bij uitingen rondom dit project. Het logo moet in de uiting vergezeld worden van de tekst “Mede mogelijk gemaakt door het Ondernemersfonds Gemeente Heerde”. Daarnaast zijn er beachflags en spandoeken beschikbaar om te gebruiken.

Belangrijk

Voor toetsing aan regelgeving en benodigde vergunningen is de aanvrager zelf verantwoordelijk. Voor informatie hierover kan contact opgenomen worden met de gemeente Heerde.

Factuur

De factuur van de leverancier wordt gestuurd naar het Ondernemersfonds met daarop:

 • De datum
 • De geleverde dienst
 • Tenaamstelling: Ondernemersfonds Gemeente Heerde
 • Adres:
 • BTW- en KVK-nummer van de leverancier
 • Bedrag in- en exclusief BTW
© Auteursrecht - Ondernemersfonds gemeente Heerde