Meerdere ZZP’ers hebben gevraagd of het voor deze groep ondernemers ook mogelijk is om te participeren in het fonds. Het bestuur heeft naar aanleiding hiervan besloten dat ZZP’ers voor een bedrag van €100,- per jaar “Vriend van het Ondernemersfonds Gemeente Heerde” kunnen worden.

Door deze bijdrage te betalen wordt de ZZP’er uitgenodigd om deel te nemen aan door het fonds georganiseerde bijeenkomsten en kan deze zelf in samenwerking met minimaal 2 andere ondernemers of betalende ZZP’ers ook voorstellen doen welke voor een financiële bijdrage van het fonds in aanmerking zouden kunnen komen. Het bestuur denkt dat de organisatie- en denkkracht van ZZP’ers ook een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling en het succes van het fonds.

Voor directe aanmelding of meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met onze secretaris via het e-mailadres secretaris@ofgh.nl.

© Auteursrecht - Ondernemersfonds gemeente Heerde