Beoordelingscriteria

Aanvragen worden door het bestuur van het Ondernemersfonds beoordeeld in een bestuursvergadering. Het bestuur behandelt alleen de aanvragen die minimaal vijf werkdagen voorafgaand aan de vergadering zijn ingediend. De data voor de vergaderingen kunnen worden opgevraagd bij het bestuur. Het bestuur beoordeelt tijdens de bestuursvergadering of de aanvraag voldoet aan de volgende criteria:

  • De activiteit dient een collectief ondernemersdoel in de gemeente.
  • De activiteit betreft geen reguliere gemeentelijke taak, maar kan daar wel een aanvulling op zijn.
  • De activiteit conflicteert niet met andere activiteiten in het werkgebied/de gemeente.
  • Er is nog voldoende budget voor het betreffende trekkingsgebied beschikbaar.

Financiering vindt alleen plaats als er sprake is van een specifiek project en niet voor reguliere exploitaties. Er kan geen aanspraak op het fonds worden gedaan voor structurele financiering.

Criteria voor de beoordeling van aanvragen voor gemeente brede activiteiten

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit de gemeente brede reservering moet een activiteit bijdragen aan:

  • Het versterken van de samenwerking tussen lokale ondernemers in de gehele gemeente.
  • Het versterken van de verbanden en relaties tussen de profit sector, non-profit en not-for-profit sector.
  • Het versterken van de economische structuur van de gemeente Heerde.

Na afloop van de bestuursvergadering van het Ondernemersfonds krijgt de aanvrager per e-mail bericht hoe over de aanvraag is besloten. Als de aanvraag is goedgekeurd, kan gestart worden met de uitvoering van het project. Nota’s kunnen tijdens en/of na afloop van het project ter betaling worden ingediend bij de Penningmeester van het Ondernemersfonds.

© Auteursrecht - Ondernemersfonds gemeente Heerde