Per 1 januari 2019 beschikken de ondernemers in de gemeente Heerde over een gemeente breed Ondernemersfonds. Het doel van het Ondernemersfonds is om een verbindende factor te zijn tussen de ondernemers, inwoners, verenigingen, belangengroeperingen, gemeente e.d. door voor projecten geldelijke bijdragen beschikbaar te stellen.

Alle ondernemers (zijnde gebruikers en eigenaren van een niet-woning) betalen mee aan dit fonds. Het fonds stelt de ondernemers in de gemeente Heerde in staat om collectieve activiteiten en voorzieningen gezamenlijk te financieren. Alles wat de ondernemers daarbij aanmerken als hun gezamenlijk belang komt voor financiering in aanmerking.

U kunt als ondernemer van de gemeente Heerde op de volgende wijze een beroep op het fonds doen:

  • U ontwikkelt in samenspraak met minimaal twee collega-ondernemers een plan
  • Via de site downloadt u het aanvraagformulier en vult deze in
  • Dit ingevulde formulier stuurt u naar het secretariaat van het ondernemersfonds
  • Het bestuur koppelt het voorstel aan u terug en het fonds financiert zo mogelijk het plan
© Auteursrecht - Ondernemersfonds gemeente Heerde