Belangrijke dragers van het ondernemersfonds zijn de in de gemeente actieve ondernemersverenigingen. Daar kunt u met collega-ondernemers gezamenlijk plannen ontwikkelen die voor financiering in aanmerking komen. Iedere vereniging beschikt over een budget dat is gerelateerd aan de vastgoedwaarde in het betreffende gebied. Het staat de verenigingen vrij om naar eigen inzicht aanvragen in te dienen die in principe door het bestuur van het ondernemersfonds gehonoreerd zullen worden, zolang het betreffende budget dat toestaat. Ook kunnen minimaal drie samenwerkende en aan het fonds bijdragende ondernemers gezamenlijk een aanvraag indienen. De verenigingen kunnen ook in samenwerking met elkaar gemeente brede plannen ontwikkelen en hiervoor aanvragen indienen.

Het fondsgeld wordt beheerd door een onafhankelijk stichtingsbestuur dat bestaat uit lokale ondernemers. Het fondsbestuur financiert de plannen die door de ondernemersverenigingen of door samenwerkende ondernemers worden aangedragen. Ondernemers kunnen de hulp van het fonds inroepen om plannen te maken en omgekeerd zal het bestuur van het ondernemersfonds zich inspannen om ondernemers uit te nodigen om met elkaar ideeën te ontwikkelen en plannen uit te voeren die door het fonds gefinancierd kunnen worden.

Tenslotte draagt het bestuur van het fonds zorg voor een transparante verantwoording richting gemeente en andere partijen.

© Auteursrecht - Ondernemersfonds gemeente Heerde