Verantwoordingsvergadering OFGH 2020

Het bestuur van het OFGH roept alle betalende ondernemers aan het ondernemersfonds op voor een jaarvergadering op dinsdag 17 januari, 19.30uur, in het dorpshuis De Heerd, aan de Griftstraat in Heerde.

Onder betalende ondernemers wordt verstaan alle gebruikers en eigenaren van een niet-woning, uit de profit als mede uit de non profit sector.

Tijdens deze vergadering zal door het bestuur verantwoording worden afgelegd over de achtergronden van de toegekende activiteiten in 2019 en zal er financiële verantwoording worden afgelegd over het gevoerde beleid.

Agenda
• Opening
• Vaststelling van de agenda
• Ingekomen stukken en mededelingen
• Verantwoording activiteiten 2019
• Financieel verslag 2019
• Vaststelling budgetten 2020
• Uitbreiding deelnemers met ZZPers zonder onroerend goed
• Bestuur en rooster van aftreding
• Rondvraag
• Sluiting